Giảng Sư

Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ
Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ

Giới Thiệu

Chùa Thiên Quang
106/15 Khu phố Tân Hoà, phường Đông Hoà, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương