Giảng Sư

Thượng Tọa Thích Phước Tiến
Thượng Tọa Thích Phước Tiến

Giới Thiệu

TT. Thích Phước Tiến UV. Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN. Phó Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM, Viện chủ Tu viện Tường Vân (Bình Chánh)